Notice: Undefined index: column1 in /home/devaptech/domains/aptech.pro/public_html/dev4/dangson/apt-home/controller/common/footer.php on line 110Notice: Undefined index: column2 in /home/devaptech/domains/aptech.pro/public_html/dev4/dangson/apt-home/controller/common/footer.php on line 114Notice: Undefined index: column2 in /home/devaptech/domains/aptech.pro/public_html/dev4/dangson/apt-home/controller/common/footer.php on line 116Notice: Undefined index: column3 in /home/devaptech/domains/aptech.pro/public_html/dev4/dangson/apt-home/controller/common/footer.php on line 130Notice: Undefined index: column3 in /home/devaptech/domains/aptech.pro/public_html/dev4/dangson/apt-home/controller/common/footer.php on line 132 Bài viết mẫu

Bài viết mẫu

Máy biến áp cách ly hay còn gọi là biến thế cách ly, là loại máy có cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp được ghép với nhau bằng từ, không ghép bằng điện nên cách biệt này